Јазик: AL EN MK


Компанија


Тро Превент Д.О.О има долга традиција во производство на индустриски ножеви, алатки за обработка на дрво и производи со волфрамкарбид.

Компанијата спаѓа меѓу водечките светски производители на индустриски ножеви и алатки за дрво.

Нивните достигнувања се резултат на континуирано инвестирање во обновување на машинеријата, едукација на вработените, развој и истражување.


Дополнителни информации можете да добиете тука.

Тро превент Преваље