Јазик: AL EN MK


За нас


Фирмата АНА д.о.о постои од 1990 година и нејзината основна дејност е застапување на странски фирми. Фирмите кои ги застапува се:


 OPREMA RAVNE d.o.o. – Равне, Словенија

Рударска опрема и опрема за градежништво и тоа пневматски чекани за дупчење и кршење, како и резервни делови за истите.


 NOŽI RAVNE d.o.o. – Равне, Словенија

Ножеви за металургија како и во индустријата за преработка на дрво, храна, текстил, кожа, пластика и сл.


 SISTEMSKA TEHNIKA d.o.o. - Равне, Словенија

Валци и разни погонски склопови и машини.


 PREVENT TRO d.o.o. - Преваље, Словенија

Алат за преработка во дрвната индустрија.


Детаљни информации за производите од овие фирми можете да најдете на нивните веб страни.


Исто така соработуваме со фирми од Бугарија, Србија, Албанија, Косово итн.