Јазик: AL EN MK


Метал равне


Производниот програм опфаќа повеќе од 200 различни типови на челик. Програмот опфаќа и алатни челици како и брзорезни челици, комплетирани со продукција на специјални челици.

Челичните шипки се произведени во склоп на интернационалните стандардни и по барањата на купувачите. За истите купувачот ќе добие соодветен сертификат за квалитет.


Челиците најчесто се употребуваат во следните индустрии:

  • Производство на машини
  • Автомобилска индустрија
  • Индустрија за обработка на метал
  • Хемиска индустрија
  • итн.

Метал равне