Јазик: AL EN MK


Други чекани, брусилки и разбијачиПримена и карактеристики:

Производите на Опрема Равне може да се справат и со најтешките работни места иако се лесни и компактни. Тие ја имаат сета моќ потребна да се заврши работата со минимален физички напор. Разбијачите и брусилките ја олеснуваат работата во леарниците. За регуларно долг живот на опремата мора да се применува подмачкуваeње.