Јазик: AL EN MK


Ножеви Равне


Ние се грижиме за Вашите ножеви, од почеток до крај.

Равне е синоним за квалитет. Ние ќе ви доставиме производ со највисок квалитет, изработен да ги задоволи Вашите потреби.


Речиси 400 години традиција во производство на високо квалитетен челик во Равне резултира со богато искуство и знаење. Со напредна модерна технологија, најновите машини, термичка обработка и посветеност на квалитетот, Ножеви Равне се една од најдобрите производители на индустриски ножеви во целиот свет.


Ножеви Равне се синоним за квалитет. Тоа е нашиот бизнис да: им обезбедиме на нашите клиенти ножеви со константен квалитет. Посебно внимание се обрнува на строга контрола на влезните материјали, на секоја фаза на производството, до завршна инспекција, пакување и конечна испорака на готови производи. Посветеноста на квалитетот е потврдена од страна ISO 9001:2008 сертификат.