Јазик: AL EN MK


Пневматски чекани за бушење (Борхамери)


Работни карактеристики:

  • работен притисок 4-7 бари
  • рачно ископување во рударството, градежништвото, цивилно инженерство
  • ладење со вода или воздух
  • можна примена на повеќе типови на ногари
  • примена на ногари е задолжителна

Предности и разлики:

  • универзална примена
  • висока ефикасност
  • ниска потрошувачка на воздух
  • минимизирање на вибрации
  • техничка подршка и сервис