Јазик: AL EN MK


Ножеви за металНожевите Равне Ви обезбедуваат производи и сервиси за производсто на метал, процесирање на метал како и за примена во металорециклирачката индустрија. Нашите ножеви, сечила и додатни делови се користат во секој чекор од производството.

Нашите големи потрошувачи се:

 • челичарници
 • производство и обработка алуминиум, бакар, месинг и други обоени метали
 • цевки
 • сервисни центри
 • производство на машини (OEM)
 • процесни линии
 • отпад, уривање и рециклирање

Од широк спектар на различни видови на Равне производи главните групи

производи се:

 • Прави ножеви
 • Кружни ножеви
 • Ножеви за рециклирање, отпади и др.
 • Алатки за виткање
 • Пили
 • Додатни делови