Јазик: AL EN MK


Опрема Равне


Опрема Равне има повеќе од 50 години искуство во произвотство на превматски алат. Високо стручниот кадар и модерната опрема може да ги задоволат и купувачите со најстроги барања. Некои од земјите во кои се продава пневматскиот алат на Опрема Равне се: Јужноафриканска Република, Австралија, Ерменија, Австрија, Белгија, Финска, Франција, Италија, Унгарија, Германија, Холандија, Шпанија,Шведска, Индонезија, Сингапур, Тајланд, Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија, Србија, Иран и др.


Презентација 1


Презентација 2