Јазик: AL EN MK


Ножеви за хартија
  • Moжеме да ви понудиме квалитетни ножеви за:
  • Хартија, Картон
  • Графичка и печатарска индустрија
  • Други ножеви за хартија и прехранбената индустрија

Секој нож, произведени во Ножеви Равне, оди преку техничка проверка, прецизна обработка, одлично греење и на крај строга контрола. Со овој процес ни се овозможува производство на висококвалитетни ножеви со постојан квалитет.