Јазик: AL EN MK


Некои од нашите референци за Македонија се:


 • Рудници Силекс, Кратово
 • Киро Ќучук, Велес
 • РУДНИК СИЛИКА
 • Стрмош Пробиштип
 • Рудпроект Скопје
 • Рудник САСА М. Каменица
 • Рудници ИММ – Злетово и Тораница
 • Рудник КРИН Прилеп
 • Југохром Јегуновце
 • Макстил Скопје
 • Дојран Стил – Дојран
 • ФЕНИ ИНДУСТРИ Кавадарци
 • Нова Рефрактори Пехчево
 • Вардар Доломит Гостивар
 • КЕМЕТ Скопје
 • КНАУФ Радика
 • ЛТХ Леарница Охрид
 • ТАБМАК Пробиштип
 • Арчелор Митал Скопје
 • сите шумски стопанства на Македонија
 • Цементара УСЈЕ Скопје
 • Ватростална Скопје
 • Бетон Скопје
 • поголемиот број на приватни градежни фирми и рудници во Македонија