lang: AL EN MK

logo
Kompani


Sistemska tehnika është e vendosur në një zonë që ka 400 vjet përvojë në prodhimin dhe përpunimin e çelikut. Ky fakt historik dhe pozicioni strategjik i kompanisë janë një burim i pasur i njohurive të përvojës.


Katalogje mund të shikoni këtu.

Sistemska tehnika