lang: AL EN MK

logo
Çekane pneumatike për thyerjen (borhameri)Aplikimi dhe karakteristikat:

  • presion operativ 4-7 bar
  • shpimit manual në xehetari, inxhinieri civile, ndërtimi
  • ftohje e ajrit ose të ujit
  • përdorimi i mundshëm i llojeve të shumta të kambalecët
  • apërdorimi ikambalecështë e nevojshme

Prioritete dhe dallime:

  • aplikim universal
  • efikasitet të lartë
  • konsumit të ulët të ajrit
  • Рminimizim I vibracionet
  • mbështetje teknike dhe servis