lang: AL EN MK

logo
Çekiçe të tjera, mprehës и dhe çekiçe për shkatërim


Aplikimi dhe karakteristika:

Produktet e Oprema Ravne edhepse janë të lehtë dje kompakte mund të përballen me punët më të vështira. Ata ekanë të gjithë fuqinë e nevojshme për ta bërë punën me përpjekje minimale fizike. Çekiçët për shlatërim dhe mprehës e lehtësojë punën në fonderi. Për jetë të gjatë e pajisjeve duhet të bërë lyemje.