lang: AL EN MK

logo
Metal Ravne


Programi i prodhimit përfshin më shumë se 200 lloje të ndryshme të çelikut.Programi përfshin mjetet Çelikë dhe Çelikë- prerja të shpejtë, të kompletuara me prodhimin e Çelikë të veçantë.

Pjesët prej çelikut janë prodhuar në quadër mestandardet ndërkombëtare dhe kërkesat e konsumatorëve. Për të njëjtën blerësi, do të marrë një certifikatë për cilësisë.

Çeliket përdoren zakonisht në industrinë e mëposhtme:

  • Prodhimi i makinerisë
  • industria automjetëve
  • Industrial për përpunin e Metalit
  • Industria kimike
  • Etj

Metal Ravne