lang: AL EN MK

logo
Thika për metalThikat Ravne ju sigurojnë produkte dhe servise për prodhimin dhe përpunimin e metalit si dhe për përdorim në industrinë e riciklimit të metalit. Thikat, presët dhe pjesët shtesë janë përdorur në çdo fushë të prodhimit.


Klientët tonë kryesore janë:

 • punishte çeliku
 • prodhim dhe përpunim i aluminit, bakrit, mesingut dhe metalet të tjera me ngjyra
 • tube
 • qendrat e prodhimit
 • prodhimi i makinave (oem)
 • lidhja e prodhimit
 • linjat e procesit
 • mbeturina, shatërrim dhe riciklimin

Një gamë të gjerë të llojeve të ndryshme të produkteve Ravne grupet kryesore të prodhimeve janë:


 • thika drejt
 • thika rrethore
 • Thika për riciklimin, mbeturinave, etj
 • Mjetet për dredhkë
 • Sharrë