lang: AL EN MK

logo
Shërbime të tjera


Kompania jonë gjithashtu i kryen këto lloje të shërbimeve:

  • Mprehja dhe përtërimi i mjeteve
  • Përpunimi Mekanike
  • Përpunimi Termike
  • Mbështetje Teknike