lang: AL EN MK

logo
Çekiçe pneumatike dhe çekiçe për shkatërrim (Pickhammers)

Aplikimi dhe karakteristika:

Çekiçët dheçekiçët për shkatërrim janë testuar shumë here dhe në praktikë kanë rezultate të veçantë.Dizajni i thjeshtë, numër i vogël i pjesëve, aftësia për të ndryshuar pjesët dhe cilësi të lartë i bën ato unike në klasën e tyre.


Ato janë të caktuara për përdorim në kushte shumë të vështira të punës të tilla si xehetari apo ndërtim.