lang: AL EN MK

logo
Thika për letër
  • Ne mund t’ju ogrojme thika me cilësi për:
  • Letër, karton
  • Industria grafike dhe shtypje
  • Thika të tjera për letër dheindustria ushqimore

Çdo thika që janë prodhuar në Thika Ravne, ka një inspektim teknik, përpunim e saktë, ngrohje të shkëlqyer dhe në fund kontrollë të rreptë. Ky proces na mundesonprodhimi i thikave me cilësi të lartë dhe me cilësi të qëndrueshme.