lang: AL EN MK

logo
Thika për druri

Thikat Ravne me zhvillim të gjatë dhe hulumtime në fushën e thikave për dru, kanë zhvilluar teknologji dhe materiale të reja që janë të përshtatshme për operacionet më të komplikuar.

Ne mund t'ju ofrojmë thika me cilësi të mirë:

  • Dru dhe bujashka
  • Presje
  • OSB; MDF
  • Sharrë